Máy quét rác công nghi?p cho nhà x??ng

Báo giá Máy quét rác công nghi?p ? Công ty Hành Tinh Xanh - BluePlanet 0938.856.733 ? liên h? nh?n giá bán Máy quét rác công nghi?p v?i nhi?u ?u ?ãi ? c?ng nh? t? v?n ??y ?? liên quan ? b?ng giá Máy quét rác sàn nhà x??ng ? c?ng nh? h??ng d?n cách s? d?ng khi quý khach hàng có nhu c?u ? mua bán Máy quét rác công nghi?p.

 
Máy quét rác ng?i lái - ?i ?i?m s? 
    	
	  		
	  10 / 
	  10 	
	  	b?i 
	 7562 	ng??i bình ch?n
  .
 

  
   X?u 
   Trung Bình  
   Khá 
   T?t 
   R?t T?t 
   
  


Máy quét rác ng?
 
 • Hãng: Fimap Model: FSR Hybrid
 • ?i?n áp: 24   Có video
 • Công su?t 380W
 • B?o hành 24 tháng

Máy quét rác ng?i lái

S?n ph?m Máy quét rác ng?i lái công nghi?p Fimap FSR Hybrid c?a Công ty Hành Tinh Xanh - BluePlanet ???c ?ánh giá cao v? ch?t l??ng, giá c? và d?ch v? b?o hành

Xe quét rác sàn nhà x??ng GADLEE GTS 1900E - ng ch?a rác: 160L
- Cân n?ng không g?m ?c quy: 
- Kích th??c (LxWxH): 1690 x 1010 x 2070 mm
 
 • Hãng: Gadlee Model: GTS 1900E
 • ?i?n áp: 36VDC  
 • Công su?t 1hp x 2
 • B?o hành 12 tháng

Xe quét rác sàn nhà x??ng GADLEE GTS 1900E

Xe quét rác Công nghi?p GADLEE Model: GTS 1900E - Bán kính làm vi?c: 1900mm - ???ng kính ch?i chính: - Th?i gian làm vi?c: 7600 m2/h - ?? leo d?c: 25% - Filter l?c: 8m2 - V?n t?c t?i ?a: - Dung tích

Xe quét rác công nghi?p GADLEE GTS 1200 - : 1hp x 2 24VDC
- Motor hút b?i: 1 hp 24VDC
- Dung tích thùng ch?a b?i: 115L
- Cân n?ng: 300kg không ?c quy
- ?? ?n: 68dB
- Bình ?c quy: 4 bình 6V 240Ah
S? l??c Xe quét rác
Xe quét rác th?c hi?n quét hút
 
 • Hãng: Gadlee Model: GTS 1200
 • ?i?n áp: 24VDC  
 • Công su?t 1hp x 2
 • B?o hành 12 tháng

Xe quét rác công nghi?p GADLEE GTS 1200

Xe quét rác Công nghi?p GADLEE Model: GTS1200 - Bán kính làm vi?c: 1200mm - ???ng kính ch?i chính: 750mm - Th?i gian làm vi?c: 7800 m2/h - ?? leo d?c: 16% - V?n t?c t?i ?a: 7Km/h - Filter l?c: 4 m2 -

Xe quét rác nhà x??ng GADLEE GTS 1250E - Km/h
- Dung tích thùng ch?a rác: 105L
- Cân n?ng không g?m ?c quy: 300kg
- Kích th??c (LxWxH): 1690 x 1010 x 1170 mm
Xe quét rác công nghi?p là máy chuyên dùng ?? làm s?ch, khu v?c khó b? m?t l?n.
Phù h
 
 • Hãng: Gadlee Model: GTS 1250E
 • ?i?n áp: 24VDC  
 • Công su?t 1hp x 2
 • B?o hành 12 tháng

Xe quét rác nhà x??ng GADLEE GTS 1250E

Xe quét sàn t? ??ng công nghi?p GADLEE Model: GTS 1250E - Bán kính làm vi?c: 1250mm - ???ng kính ch?i chính: 710mm - Th?i gian làm vi?c: 8750 m2/h - ?? leo d?c: 16% - Filter l?c: 4m2 - V?n t?c t?i ?a:

Xe quét rác sàn nhà x??ng - i ?a: 7Km/h
- Dung tích thùng ch?a rác: 105L
- Cân n?ng không g?m ?c quy: 320kg
- Kích th??c (LxWxH): 1690 x 1010 x 2070 mm
Xe quét rac công nghi?p là máy chuyên dùng ?? làm s?ch, khu v?c khó b? m?t l?n.
 
 • Hãng: Gadlee Model: GTS 1250EDP
 • ?i?n áp: 36VDC  
 • Công su?t 1hp x 2
 • B?o hành 12 tháng

Xe quét rác sàn nhà x??ng

Xe quét rác sàn nhà x??ng công nghi?p GADLEE Model: GTS 1250EDP - Bán kính làm vi?c: 1250mm - ???ng kính ch?i chính: 710mm - Th?i gian làm vi?c: 8750 m2/h - ?? leo d?c: 16% - Filter l?c: 4m2 - V?n t?c

Máy quét rác công nghi?p GADLEE GTS 1460 - ??i: 1 hp 36VDC
- Dung tích thùng ch?a rác: 250L
- Cân n?ng không g?m ?c quy: 600kg
- ?? ?n: 68dB
- ?c quy : 6V-310Ah, x?c t? ??ng
 
 • Hãng: Gadlee Model: GTS 1460
 • ?i?n áp: 36VDC  
 • Công su?t 1hp x 2
 • B?o hành 12 tháng

Máy quét rác công nghi?p GADLEE GTS 1460

Máy quét sàn công nghi?p GADLEE Model: GTS 1460 - Bán kính làm vi?c: 1460mm - ???ng kính ch?i chính: 900mm - Th?i gian làm vi?c: 13,140 m2/h - ?? leo d?c: - Filter l?c: 6 m2 - Motor: 1hp x 2 36VDC - Motor hút

Máy quét rác ??y tay - ?i gian làm vi?c (h): 1.3
- Kh? n?ng làm vi?c (m2/h): 2275
- Thùng ch?a rác (L): 40
- T?c ?? (km/h): 0-3.5
- Cân n?ng(kg): 105
- Kích th??c (mm): 1430x660x1000
- B?o hành 2 n?m
 B?ng so sánh thông s? k? t
 
 • Hãng: Fimap Model: FS50 B
 • ?i?n áp: 12V  
 • Công su?t 600W
 • B?o hành 24 tháng

Máy quét rác ??y tay

Máy quét rác ??y tay Fimap FS50 B Model: Fimap FS50 B - B? r?ng làm vi?c v?i bàn ch?i tr?c gi?a (cm): 50 - B? r?ng làm vi?c v?i bàn ch?i hong (cm): 65 - Công su?t (V/W): 12/600 - ?c quy (V/Ah): 12/150 -

Máy quét rác sàn nhà x??ng - àm vi?c (m2/h): 2275
- Tthùng ch?a rác (L): 40
- T?c ?? (km/h): 0-3.5
- Cân n?ng(kg): 70
- Kích th??c(mm): 1430x660x1000
- B?o hành 2 n?m
 B?ng so sánh thông s? k? thu?t máy quét rác công nghi?p Fimap seri
 
 • Hãng: Fimap Model: FS50 H
 • ?i?n áp: x?ng  
 • Công su?t 3HP
 • B?o hành 24 tháng

Máy quét rác sàn nhà x??ng

Máy quét rác sàn nhà x??ng Fimap FS50 H Model: Fimap FS50 H - B? r?ng làm vi?c v?i bàn ch?i tr?c gi?a (cm): 50 - B? r?ng làm vi?c v?i bàn ch?i bên hông (cm): 65 - ??ng c? (HP): Honda (3) - Kh? n?ng

Xe quét rác công nghi?p ng?i lái - quét hông (V/W): 24/90
- Motor tr? l?c (V/W): 24/300
- B? l?c (V/W): 24/80
- ?c quy (V/Ah): 12/150
- Th?i gian làm vi?c (h): 3-4
- Kh? n?ng làm vi?c (m2/h): 4500
- Thùng ch?a rác (L): 65
- T?c ?? làm vi?c (km
 
 • Hãng: Fimap Model: FSR B
 • ?i?n áp: 24   Có video
 • Công su?t 380W
 • B?o hành 24 tháng

Xe quét rác công nghi?p ng?i lái

Máy quét rác sàn nhà x??ng

Máy quét rác công nghi?p, nhà x??ng giúp làm s?ch các khu v?c làm vi?c b?i b?m rác l?n nh? lá cây cho ??n nh?ng m?nh v?n, áp d?ng cho các khu v?c công c?ng v?c h?u C?n quy mô l?n, nhà Kho, Khu v?c b?n xe, bãi ??, b?n c?ng.... máy quét rác có thùng ch?a l?n, công su?t cao, m?nh m?, k?t qu? làm s?ch tuy?t v?i.

Máy quét rác công nghi?p là máy chuyên dùng ?? làm s?ch, khu v?c khó b? m?t l?n.

Tùy theo kích th??c c?a khu v?c b?n c?n ?? làm s?ch thì ta ch?n lo?i máy quét rác phù h?p cho nhu c?u mà b?n s? d?ng. Chúng tôi chuyên cung c?p m?t lo?t các máy móc v? sinh s? d?ng khi mà b?n g?p r?c r?i trong vi?c lau chùi sàn ho?c quét thu gom rác trên di?n tích r?ng .

Có nhi?u dòng máy quét rác sàn nhà x??ng cho m?i công trình nhà x??ng, nhà kho b?n c?ng... hay các dòng xe quét rác ???ng ph?. Máy quét rác lo?i ??y lái - lý t??ng ?? làm s?ch khu v?c làm vi?c, hành lang trung tâm th??ng m?i, ti?n s?nh và không gian h?n ch?. Máy có th? là x?ng ho?c ch?y acquy và bàn ch?i ph? có th? ???c g?n thêm vào ?? t?ng chi?u r?ng làm vi?c c?a máy.

Máy quét rác sàn nhà x??ng ng?i lái là l?a ch?n t?t nh?t ?? làm s?ch các khu v?c r?ng l?n, bên trong ho?c ra ngoài nh? bãi ?? xe và khu công nghi?p. Ch?n t? ph?m vi r?ng c?a chúng tôi ph? thu?c vào kích th??c c?a khu v?c b?n có và làm th? nào nhanh chóng, b?n mu?n ?? làm s?ch nó. Dòng máy quét rác ng?i lái t?m trung c?a Fimap lo?i nh? nên d? dàng ?? c? ??ng trong không gian ch?t h?p.

Máy quét rác làm vi?c b?ng cách k?t h?p m?t ??ng c? quét v?i m?t h? th?ng chân không m?nh m?. Bàn ch?i chính c?a xe quét s? ???c xoay theo ??ng c? c?a nó ng??c l?i v?i h??ng ?i, b?i và m?nh v? ???c hút vào ph?u, nh? s? h? tr? b?i h? th?ng hút b?i qua các bàn ch?i. Sau khi qua ph?u, b?i s? ???c l?c nh? túi l?c và khí s?ch ???c x? vào b?u khí quy?n.

M?t tính n?ng ??c ?áo c?a t?t c? các máy quét ra?c c?a chúng tôi là h? th?ng thu th?p phân lo?i rác khác nhau. Vì v?y s? hi?u qu? h?n nh? vi?c s? d?ng dung tích ph?u hút rác l?n và t?o ra m?t hi?u su?t làm s?ch t?t h?n. Bàn ch?i bên có th? g?n thêm nh?m t?ng chi?u r?ng làm s?ch c?a máy quét rác trên sàn nhà x??ng. B?t k? máy quét rác nào c?ng có là h? th?ng hút b?i công su?t l?n ?? l?c các h?t b?i ra kh?i không khí s?ch, hi?u qu? nh?t.

L?a ch?n máy quét d?n rác công nghi?p là vi?c khó kh?n khi b?n quan tâm t?i giá c?, ch?t l??ng, công su?t c?a thi?t b? phù h?p ?i?u ki?n môi tr??ng

V?i các dòng s?n ph?m chúng tôi cung c?p, máy có b?n ch?a rác l?n và d? dàng ?? rác, không c?n tr? t?m nhìn c?a ng??i lái xe c?a các khu v?c làm vi?c. Phía sau máy quét rác ???c trang b? ?èn chi?u sáng và d? ?i?u khi?n, và ?? m?nh m? ?? làm vi?c vào bu?i t?i. Máy quét d?n rác ???c s? d?ng trong nhà kho, nhà x??ng ???c th?c hi?n hi?u qu? h?n b?ng cách thêm m?t máy hút b?i riêng bi?t. Thông th??ng xe quét rác l?n s? c?n ph?u ?? rác b?ng ben th?y l?c vào ph?u và có h? th?ng phun s??ng ? phía bên bàn ch?i ?? lo?i b? các b?i gây ra b?i quá trình quét.

Công su?t máy quét rác có th? làm s?ch lên ??n 6000 mét vuông m?i gi?, b?ng chi phí cho 4 nhân công ?i b? quét liên t?c trong nhi?u gi?, khi có nhu c?u v? máy quét rác sàn hãy liên h? v?i chúng tôi s? ?áp ?ng m?i s? l?a ch?n t?t nh?t cho b?n.

5 b??c ?? b?o d??ng máy quét rác sàn nhà x??ng

B?o d??ng máy quét rác ??n gi?n, t?ng tu?i th? máy quét rác, tránh nh?ng h? h?ng cho máy. D??i ?ây là 1 s? cách ?? b?o d??ng máy:

1. Gi? cho máy làm vi?c và b?o qu?n trong ?i?u ki?n khô ráo. Máy quét rác dùng ?? hút và ho?t ??ng trong môi tr??ng khô ráo. Mô t? hút b?i và b? l?c nh?y c?m v?i môi tr??ng n??c và ?m ??t. Khi b? l?c ?m ??t s? không hút ???c và gây cháy mô t?. Làm cho rác không th? hút xu?ng d??i ???c. B?n nên lau b? l?c b?ng mi?ng v?i ?m.

2. G? b? tóc hay b?t k? s?i gì xung quang bàn ch?y.

3. Làm s?ch các b? l?c b?i th??ng xuyên b?ng cách rung các b? l?c 15 phút/l?n ho?t ??ng

4. Th??ng xuyên mang b? l?c ra ki?m tra và v? sinh s?ch s?

5. Th??ng xuyên ki?m tra m?c d?u (ví d? nh? d?u ben th?y l?c, d?u ??ng c?) và các b? l?c (ví d? nh? b? l?c th?y l?c, ??ng c?)

CHI TI?T THÊM V? S?N PH?M Máy quét rác công nghi?p XIN LIÊN H? QUA T?NG ?ÀI CH?M SÓC KHÁCH HÀNG 0938.856.733 C?A CÔNG TY TNHH TH??NG M?I HÀNH TINH XANH

C?NG THÔNG TIN CH?M SÓC KHÁCH HÀNG Máy quét rác công nghi?p

Máy quét rác công nghi?p: ?? có th? gi?i ?áp th?c m?c và t? v?n th?u ?áo m?i thông tin liên quan giá Máy quét rác công nghi?p cho khách hàng, CÔNG TY TNHH TH??NG M?I HÀNH TINH XANH th?c hi?n ch??ng trình t? v?n chuyên sâu 24/7 t? k? thu?t cho t?i gi?i pháp tài chính c?ng nh? ?ng d?ng th?c t? cho doanh nghi?p, qua ch??ng trình này công ty Hành Tinh Xanh hy v?ng mang l?i nh?ng ki?n th?c hi?u bi?t ?ánh giá Máy quét rác sàn nhà x??ng nói riêng và các s?n ph?m v? sinh sinh công nghi?p nói chung. M?i th?c m?c thêm xin liên h? 0938.856.733.

Báo giá bán Máy quét rác công nghi?p giá r? - BluePlanet 0938.856.733

Ch? ?? b?o hành Máy quét rác sàn nhà x??ng ?: Ni?m tin c?a khách hàng vào Máy quét rác sàn nhà x??ng ch? có th? có khi b?n có ch? ?? b?o hành ?ây ?? cho s?n ph?m c?a mình bán ra. Chúng tôi CÔNG TY TNHH TH??NG M?I HÀNH TINH XANH không là ngo?i l? c?a "nh?n th?c" này. Vì th? kh?ng th? ?? giá bán Máy quét rác công nghi?p ?nh h??ng ??n ch?t l??ng s?n ph?m và d?ch v? b?o hành Máy quét rác công nghi?p.

Chúng tôi t? v?n s?n ph?m Máy quét rác công nghi?p v?i gi?i pháp v??t tr?i: ?? gi?i quy?t m?t v?n ?? nào ?ó so v?i ??i th? c?nh tranh, chúng ta c?n có gi?i pháp t?i ?u và v??t tr?i so v?i ??i th?, vì th? Máy quét rác sàn nhà x??ng c?ng không th? b? qua. ??n v?i CÔNG TY TNHH TH??NG M?I HÀNH TINH XANH quý khách hàng s? ???c t? v?n nh?ng gi?i pháp công ngh? và thi?t b? máy móc t?i ?u nh?t trong l?nh v?c Máy quét rác công nghi?p.

Chúng tôi s?n sàn cung c?p báo giá Máy quét rác công nghi?p nói chung, N?u b?n ?ang c?n có báo giá Máy quét rác sàn nhà x??ng chi ti?t hãy liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi qua s? Hotline: 0938.856.733 Ho?c g?i yêu c?u báo giá Máy quét rác sàn nhà x??ng và nhu c?u c?n t? v?n v? Email: duynhatkd88@gmail.com.

Danh m?c s?n ph?m Máy v? sinh công nghi?p là n?i mà b?n có th? tham kh?o thêm, t?i ?ây s? có nhi?u h?n các s?n ph?m mà có th? b?n ?ang quan tâm v? nó. Qua ?ây chúng tôi hy v?ng cung c?p thêm nhi?u s?n ph?m, nhi?u thông tin b?ng giá Máy v? sinh công nghi?p t?i quý khách hàng mu?n tham kh?o. Báo giá Máy v? sinh công nghi?p ? Công ty Hành Tinh Xanh - BluePlanet 0938.856.733 ? liên h? nh?n giá bán Máy v? sinh công nghi?p v?i nhi?u ?u ?ãi ? c?ng nh? t? v?n ??y ?? liên quan ? b?ng giá Máy v? sinh công nghi?p hi?n ??i ? c?ng nh? h??ng d?n cách s? d?ng khi quý khach hàng có nhu c?u ? mua bán Máy v? sinh công nghi?p. mua bán Máy v? sinh công nghi?p c?ng nh? bán Máy v? sinh công nghi?p.

Báo giá bán Máy v? sinh công nghi?p giá r? - BluePlanet 0938.856.733

Hôm nay là ngày 18/06/2019. Hãy liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi ?? "NH?N ???C B?NG BÁO GIÁ C?NG NH? CÓ TH? CÓ CÁC ?U ?ÃI L?N KHI QUÝ KHÁCH HÀNG ??T MUA Máy quét rác sàn nhà x??ng NÓI CHUNG VÀ t?ng s?n ph?m Máy quét rác công nghi?p NÓI RIÊNG V?I S? L??NG L?N".

Tag keywords: máy quét rác công nghi?p, máy quét rác sàn nhà công nghi?p, máy quét rác sàn nhà x??ng

 

Add a comment