Máy lau sàn nhà x??ng công nghi?p l?n

Báo giá Máy lau sàn nhà công nghi?p l?n ? Công ty Hành Tinh Xanh - BluePlanet 0938.856.733 ? liên h? nh?n giá bán Máy lau sàn nhà công nghi?p l?n v?i nhi?u ?u ?ãi ? c?ng nh? t? v?n ??y ?? liên quan ? b?ng giá Máy lau sàn nhà x??ng công nghi?p ? c?ng nh? h??ng d?n cách s? d?ng khi quý khach hàng có nhu c?u ? mua bán Máy lau sàn nhà công nghi?p l?n.

 
Máy lau sàn nhà x??ng l?n VIPER FANG 20T - m s?     	 	  		 	  10 / 	  10 	 	  	b?i 	 13487 	ng??i bình ch?n   .

  X?u     Trung Bình     Khá     T?t     R?t T?t     

Máy lau sàn nhà x??ng l?n VIPER FANG 20T
Model: FAN
 
 • Hãng: VIPER Model: FANG 20T
 • ?i?n áp: 24VDC  
 • Công su?t 0.75hp x 2
 • B?o hành 12 tháng

Máy lau sàn nhà x??ng l?n VIPER FANG 20T

S?n ph?m Máy lau sàn nhà x??ng l?n VIPER FANG 20T c?a Công ty Hành Tinh Xanh - BluePlanet ???c 938.856.733 ?ánh giá cao v? ch?t l??ng, giá c? và ch? ?? b?o hành v?i

Máy lau sàn ng?i lái - 310W
- Mô t? tr? l?c: 24V/400W
- Áp su?t hút: 160mbar
- T?c ?? máy: 0-6km/h
- ???ng kính qu?o: 1910mm
- Lo?i truy?n ??ng:
- Kích th??c bình ??ng ?c quy: 520x 340x 384mm
- ?? d?c t?i ?a ? ch?
 
 • Hãng: Fimap Model: Mr
 • ?i?n áp: 24V   Có video
 • Công su?t 450W
 • B?o hành 24 tháng

Máy lau sàn ng?i lái

Máy lau sàn ng?i lái FIMAP Model Mr Model: : Mr - Thanh g?t n??c: 110.5mm - ???ng kính bàn ch?i: 430mmx2 cái - Mô t? chà: 24V/450W - T?c ?? chà: 170 vòng/ phút - Áp su?t bàn ch?i: 30kg - Mô t? hút:

Xe lau nhà công nghi?p - ?n ch?i: 23kg
- Mô t? hút: 24V/310W
- Mô t? tr? l?c: 24V/300W
- V?n t?c: 0-5.5km/h
- L?i ?i t?i thi?u: 1540mm
-Lo?i truy?n ??ng: aut.
- Khoang ?? ?c quy: 362x290x354mm
- Kích th??c máy: 1265x1030x600mm
-
 
 • Hãng: Fimap Model: Mxr22
 • ?i?n áp: 24V   Có video
 • Công su?t 450W
 • B?o hành 24 tháng

Xe lau nhà công nghi?p

Xe lau nhà công nghi?p FIMAP Mxr22 Model: : MXR22 - Thanh g?t n??c: 705-800mm - ?? r?ng làm vi?c: 560mm - ???ng kính bàn ch?i: 560mmx1 cái - Mô t? chà: 24V/450W - T?c ?? chà: 140 vòng/ phút - Áp l?c

Máy lau sàn nhà công nghi?p l?n VIPER AS 510B - ?i: 650W
- Áp l?c bàn ch?i: 38Kg
- Bình ch?a n??c s?ch: 50L
- Bình ch?a n??c b?n: 50L
- Cân n?ng: 72kg
- ?? ?n: 65dB 
- Dây ?i?n: 25m
- Ph? ki?n: bàn ch?i ?ánh sàn, bàn ghá
B?ng thông s? k?
 
 • Hãng: VIPER Model: AS 510B
 • ?i?n áp: 220-230V   Có video
 • Công su?t 750W
 • B?o hành 12 tháng

Máy lau sàn nhà công nghi?p l?n VIPER AS 510B

Máy lau sàn cho nhà x??ng VIPER Model: AS 510B - Thanh g?c n??c: 790mm - Th?i gian làm vi?c: 1200 m2/h - Bàn ch?i m?m: 5100mm - T?c ?? vòng quay: 160 vòng/phút - Voltage: 220-230V - Motor chà: 750W - Motor hút

Máy lau sàn công nghi?p VIPER 750W - b?i: 650W
- Áp l?c bàn ch?i: 35Kg
- Bình ch?a n??c s?ch: 50L
- Bình ch?a n??c b?n: 50L
- Cân n?ng: 152kg ( bao g?m ?c quy 0
- ?? ?n: 65dB 
- Dây ?i?n: 25m
- Ph? ki?n: bàn ch?i ?ánh sàn, bàn g
 
 • Hãng: Viper Model: AS 430B
 • ?i?n áp: 220 - 230V   Có video
 • Công su?t 750W
 • B?o hành 12 tháng

Máy lau sàn công nghi?p VIPER 750W

Máy lau sàn công nghi?p VIPER 750W AS380/15C Model: AS 430B - Thanh g?c n??c: 730mm - Th?i gian làm vi?c: 1100 m2/h - Bàn ch?i m?m: 430mm - T?c ?? vòng quay: 160rpm - Voltage: 220-230V - Motor chà: 750W - Motor

Máy lau sàn nhà x??ng Viper 750W AS 510C-EU - 
- Motor hút b?i: 650W
- Áp l?c bàn ch?i: 38Kg
- Bình ch?a n??c s?ch: 50L
- Bình ch?a n??c b?n: 50L
- Cân n?ng: 72kg
- ?? ?n: 65dB 
- Dây ?i?n: 25m
- Ph? ki?n: bàn ch?i ?ánh sàn, bàn ghá
B?ng
 
 • Hãng: Viper Model: AS 510C-EU
 • ?i?n áp: 220 - 230V   Có video
 • Công su?t 750w
 • B?o hành 12 tháng

Máy lau sàn nhà x??ng Viper 750W AS 510C-EU

Máy lau sàn nhà x??ng Viper 750W AS 510C-EU Model: AS 510C-EU - Thanh g?c n??c: 790mm - Th?i gian làm vi?c: 1200 m2/h - Bàn ch?i m?m: 5100mm - T?c ?? vòng quay: 160 vòng/phút - Voltage: 220-230V - Motor chà:

Máy lau sàn nhà công nghi?p Viper SL1610SE - 
- T?c ?? : 1400 vòng/phút
 
 • Hãng: Viper Model: SL1610SE
 • ?i?n áp: 220V  
 • Công su?t 750W
 • B?o hành 12 tháng

Máy lau sàn nhà công nghi?p Viper SL1610SE

Máy lau sàn nhà công nghi?p Viper SL1610SE Model: SL1610SE - ?i?n áp : 220V - Bình ch?a n??c b?n : 7 GAL - Bình ch?a n??c s?ch : 10 GAL - Cân n?ng : 40kg - L?u l??ng khí : 95cfm - Bán kính gi?t :

Máy lau sàn công nghi?p ? Tây Ninh - 
- Mô t? hút: 230V/ 450W
- Lo?i truy?n ??ng: bán t? ??ng
- ?? d?c t?i ?a: 2%
- Tr?ng l??ng máy: 62kg
- ?? r?ng làm vi?c: 510-530-550mm
- Thùng n??c s?ch: 8L
- Thùng n??c d?: 10L
- Hi?u qu?
 
 • Hãng: Fimap Model: GENIE E
 • ?i?n áp: 220-230V   Có video
 • Công su?t 750W
 • B?o hành 24 tháng

Máy lau sàn công nghi?p ? Tây Ninh

Máy lau sàn công nghi?p ? Tây Ninh FIMAP Model: GENIE E - Thanh g?t n??c: 450mm - ???ng kính bàn ch?i : 350mm x 1 cái - T?c ?? bàn ch?i: 135 vòng/ phút - Mô t? chà: 220-230V/ 750W - Áp l?c bàn ch?i:

Máy lau sàn công nghi?p ? Bình D??ng - ?? ??y thùng n??c s?ch
Thanh g?t n??c ???c thi?t k? m?i, ch?ng va ??p và mài mòn t?t h?n
- Thanh g?t n??c: 680-780mm
- ???ng kính bàn ch?i : 510-530-550mm x 1 cái
- T?c ?? bàn ch?i: 135 vò
 
 • Hãng: Fimap Model: MY50E
 • ?i?n áp: 220-230V  
 • Công su?t 750W
 • B?o hành 24 tháng

Máy lau sàn công nghi?p ? Bình D??ng

Máy lau sàn công nghi?p ? Bình D??ng FIMAP My50E Model: MY50E D? v?n hành ?c quy có th? ho?t ??ng liên t?c 3h khi s?c ??y Máy có th? ho?t ??ng liên t?c 1 ti?ng và v? sinh 2000sqm v?i 1 l?n

Máy lau nhà x??ng công nghi?p Fimap iMX50B - ??c quy 24V
- Mô t? chà: 24V/500W
- Áp l?c bàn ch?i: 30kg
- T?c ?? quay: 166 vòng/ phút
- Mô t? hút: 24V/310W
- ?? chân không: 61mbar
- Mô t? tr? l?c: 24V/120W
- T?c ?? di chuy?n t?i: 0-3km/h
- ?? d?
 
 • Hãng: Fimap Model: iMX50B
 • ?i?n áp: 24VDC  
 • Công su?t 500W
 • B?o hành 24 tháng

Máy lau nhà x??ng công nghi?p Fimap iMX50B

Máy lau nhà x??ng công nghi?p Fimap iMX50B Model: iMX50B - Hi?u qu? làm vi?c: 1500-2000m2 - ?? r?ng làm vi?c: 51cm - Thanh g?t: 68cm - Bình n??c d?/ s?ch: 40/40 (l) - Kích th??c: 1180x1030x590mm - Ngu?n:

Máy lau sàn nhà x??ng công nghi?p Viper FANG 28T-EU - vòng/phút
- Motor: 0.75hp x 2 24VDC
- Motor hút b?i: 0.75 hp 24VDC
- Bình ch?a n??c s?ch: 50L
- Bình ch?a n??c b?n: 57L
- Cân n?ng: 156kg
- ?? ?n: 68dB
- Bình acquy: 2x12 V , 180A/H
- Ph? ki?n g?m: 2 bình
 
 • Hãng: VIPER Model: FANG 28T-EU
 • ?i?n áp: 24VDC  
 • Công su?t 0.75hp x 2
 • B?o hành 12 tháng

Máy lau sàn nhà x??ng công nghi?p Viper FANG 28T-EU

Máy lau sàn nhà x??ng công nghi?p Viper FANG 28T-EU Model: FANG 28T-EU - Bán kính làm vi?c: 710mm - Thanh g?c n??c: 915mm - Th?i gian làm vi?c: 2800 -3500 m2/h - Bàn ch?i m?m: 355mm x 2 - T?c ?? vòng quay:

Máy lau sàn nhà công nghi?p Teklife XD2A - hp x 2 24VDC
- Motor hút b?i: 0.5 hp 24VDC
- Bình ch?a n??c s?ch: 27.8L
- Bình ch?a n??c b?n: 31.5L
- Cân n?ng: 68kg
- ?? ?n: 68Db
Ph? ki?n: bàn ch?i ?ánh sàn, bàn ghá
Máy lau sàn nhà công nghi?p XD
 
 • Hãng: Teklife Model: XD2A
 • ?i?n áp: 24VDC  
 • Công su?t 0.75hp
 • B?o hành 12 tháng

Máy lau sàn nhà công nghi?p Teklife XD2A

Máy lau sàn nhà công nghi?p Teklife XD2A Model: XD2A - Ti?t di?n làm vi?c: 455mm - Thanh g?c n??c: 770mm - Th?i gian làm vi?c: 1,800 m2/h - Bàn ch?i m?m: 455mm - T?c ?? vòng quay: 148 vòng/phút - Motor:

Máy lau sàn nhà bán công nghi?p Viper AS380/15C - : 220-230V
- Motor chà: 250W
- Motor hút b?i: 300W
- Bình ch?a n??c s?ch: 15L
- Bình ch?a n??c b?n: 15L
- Cân n?ng: 60kg
- ?? ?n: 65dB 
- Dây ?i?n: 25m
- Ph? ki?n: bàn ch?i ?ánh sàn, bàn ghá
Thông
 
 • Hãng: Viper Model: AS380/15C
 • ?i?n áp: 220 - 230V  
 • Công su?t 250W
 • B?o hành 12 tháng

Máy lau sàn nhà bán công nghi?p Viper AS380/15C

Máy lau sàn nhà công nghi?p l?n: ?? có th? gi?i ?áp th?c m?c và t? v?n th?u ?áo m?i thông tin liên quan giá Máy lau sàn nhà công nghi?p l?n cho khách hàng, CÔNG TY TNHH TH??NG M?I HÀNH TINH XANH th?c hi?n ch??ng trình t? v?n chuyên sâu 24/7 t? k? thu?t cho t?i gi?i pháp tài chính c?ng nh? ?ng d?ng th?c t? cho doanh nghi?p, qua ch??ng trình này công ty Hành Tinh Xanh hy v?ng mang l?i nh?ng ki?n th?c hi?u bi?t ?ánh giá Máy lau sàn nhà x??ng công nghi?p nói riêng và các s?n ph?m v? sinh sinh công nghi?p nói chung. M?i th?c m?c thêm xin liên h? 0938.856.733.

Báo giá bán Máy lau sàn nhà công nghi?p l?n giá r? - BluePlanet 0938.856.733

Ch? ?? b?o hành Máy lau sàn nhà x??ng công nghi?p ?: Ni?m tin c?a khách hàng vào Máy lau sàn nhà x??ng công nghi?p ch? có th? có khi b?n có ch? ?? b?o hành ?ây ?? cho s?n ph?m c?a mình bán ra. Chúng tôi CÔNG TY TNHH TH??NG M?I HÀNH TINH XANH không là ngo?i l? c?a "nh?n th?c" này. Vì th? kh?ng th? ?? giá bán Máy lau sàn nhà công nghi?p l?n ?nh h??ng ??n ch?t l??ng s?n ph?m và d?ch v? b?o hành Máy lau sàn nhà công nghi?p l?n.

Chúng tôi t? v?n s?n ph?m Máy lau sàn nhà công nghi?p l?n v?i gi?i pháp v??t tr?i: ?? gi?i quy?t m?t v?n ?? nào ?ó so v?i ??i th? c?nh tranh, chúng ta c?n có gi?i pháp t?i ?u và v??t tr?i so v?i ??i th?, vì th? Máy lau sàn nhà x??ng công nghi?p c?ng không th? b? qua. ??n v?i CÔNG TY TNHH TH??NG M?I HÀNH TINH XANH quý khách hàng s? ???c t? v?n nh?ng gi?i pháp công ngh? và thi?t b? máy móc t?i ?u nh?t trong l?nh v?c Máy lau sàn nhà công nghi?p l?n.

Chúng tôi s?n sàn cung c?p báo giá Máy lau sàn nhà công nghi?p l?n nói chung, N?u b?n ?ang c?n có báo giá Máy lau sàn nhà x??ng công nghi?p chi ti?t hãy liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi qua s? Hotline: 0938.856.733 Ho?c g?i yêu c?u báo giá Máy lau sàn nhà x??ng công nghi?p và nhu c?u c?n t? v?n v? Email: duynhatkd88@gmail.com.

Danh m?c s?n ph?m Máy v? sinh công nghi?p là n?i mà b?n có th? tham kh?o thêm, t?i ?ây s? có nhi?u h?n các s?n ph?m mà có th? b?n ?ang quan tâm v? nó. Qua ?ây chúng tôi hy v?ng cung c?p thêm nhi?u s?n ph?m, nhi?u thông tin b?ng giá Máy v? sinh công nghi?p t?i quý khách hàng mu?n tham kh?o. Báo giá Máy v? sinh công nghi?p ? Công ty Hành Tinh Xanh - BluePlanet 0938.856.733 ? liên h? nh?n giá bán Máy v? sinh công nghi?p v?i nhi?u ?u ?ãi ? c?ng nh? t? v?n ??y ?? liên quan ? b?ng giá Máy v? sinh công nghi?p hi?n ??i ? c?ng nh? h??ng d?n cách s? d?ng khi quý khach hàng có nhu c?u ? mua bán Máy v? sinh công nghi?p. mua bán Máy v? sinh công nghi?p c?ng nh? bán Máy v? sinh công nghi?p.

Báo giá bán Máy v? sinh công nghi?p giá r? - BluePlanet 0938.856.733

Hôm nay là ngày 18/06/2019. Hãy liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi ?? "NH?N ???C B?NG BÁO GIÁ C?NG NH? CÓ TH? CÓ CÁC ?U ?ÃI L?N KHI QUÝ KHÁCH HÀNG ??T MUA Máy lau sàn nhà công nghi?p l?n NÓI CHUNG VÀ t?ng s?n ph?m Máy lau sàn nhà công nghi?p l?n NÓI RIÊNG V?I S? L??NG L?N".

Tag keywords: máy lau sàn nhà công nghi?p, máy lau sàn công nghi?p, máy lau sàn nhà x??ng, máy lau sàn nhà công nghi?p l?n, máy lau sàn nhà x??ng l?n, máy lau sàn nhà x??ng công nghi?p, máy lau nhà x??ng công nghi?p, báo giá máy lau sàn nhà, báo giá máy lau sàn công nghi?p, giá máy lau sàn công nghi?p

 

Add a comment